Đại tá Mai Văn Tấn, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh:

"Dù gian khó vẫn giữ vững chí khí người Cảnh sát vì dân"

13:01 20/07/2017

Đại tá Mai Văn Tấn tình nguyện vào ngành Công an ngay năm 1975. Sau đó, ông được phân công nhiệm vụ về Phòng Cảnh sát Trị an - Hình sự (nay là Phòng Cảnh sát hình sự) lúc bấy giờ. Nhớ khi ấy, biên chế lực lượng và quân trang quân dụng còn khá thô sơ, thiếu thốn trăm bề.

Ý kiến bạn đọc