"Duyên" phá án của một Cảnh sát giao thông

08:16 08/09/2016

Hễ có dịp trò chuyện với tôi, anh lại say sưa chủ đề Phật pháp hay chuyện "công quả" chốn thiền môn. Người nhìn hiền lành và có "căn duyên" như thế, ít ai ngờ lại rất mạnh mẽ, quyết liệt khi thực hiện nhiệm vụ...

Ý kiến bạn đọc