Họ là Cảnh sát dẫn đoàn

08:59 11/04/2019

Trong các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn.

Ý kiến bạn đọc