Lớp học tình thương của cô giáo tật nguyền

17:18 17/10/2018

Lớp học miễn phí của cô giáo tật nguyền Rmah H'Blao đã duy trì được 7 năm với toàn bộ học sinh là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Ý kiến bạn đọc