Một cảnh sát xuất sắc của Singapore

16:41 08/03/2018

Đầu tháng 2 vừa qua, Thanh tra cảnh sát Ang Xin Yan đã được trao giải thưởng cá nhân dành cho Cảnh sát xuất sắc. 

Ý kiến bạn đọc