Người chăm lo “dạ dày” của hàng nghìn phạm nhân

12:30 12/09/2014

Công việc của anh là lo miếng ăn cho phạm nhân nên ngày nào cũng tất bật. Ngay cả khi trò chuyện với tôi, anh cũng có vẻ nôn nóng. Anh bảo tại đặc thù công việc nên nhiều khi nhà có việc chẳng đừng được mới xin nghỉ chứ đã nhận trách nhiệm rồi phải cố gắng để đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân.

Ý kiến bạn đọc