Những chuyện xúc động của người dân dành cho cảnh sát chữa cháy các nước

09:32 24/10/2018

Cảm kích trước sự quả cảm của những cảnh sát chữa cháy, người lính cứu hỏa, nữ bồi bàn, khách hàng ở Mỹ, Anh đã không nhận tiền hoặc thanh toán giúp họ.

Ý kiến bạn đọc