Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

08:01 15/07/2020

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.

Ý kiến bạn đọc