PC47 - Công an tỉnh Hòa Bình:

"Quả đấm thép" trong cuộc chiến ngăn chặn "cái chết trắng"

10:17 23/06/2014

Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình thực sự là “Quả đấm thép” trong cuộc chiến ngăn chặn “cái chết trắng”, là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Ý kiến bạn đọc