Sabrina Cohen-Hatton: Từ vô gia cư thành nữ anh hùng cảnh sát

13:07 06/08/2019

Sabrina Cohen-Hatton từng là một người vô gia cư, nhưng điều đó không thể ngăn cô thay đổi số phận và trở thành một chỉ huy cảnh sát cứu hỏa và cứu hộ hàng đầu nước Anh hiện nay. Sabrina cũng là tiến sĩ tâm lý học và là thành viên nghiên cứu danh dự tại Đại học Cardiff.

Ý kiến bạn đọc