Scott Goodwin: "Facebookpolisen" của Thụy Điển

10:35 16/01/2020

Bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, ông Scott Goodwin đã mang lại bình yên cho thành phố và chính ông đã trở thành một cảnh sát nổi tiếng nhất của Thụy Điển.

Ý kiến bạn đọc