Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động:

Tạo chuyển biến căn bản về chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy

12:59 20/07/2017

Từ khi ra đời đến nay, lực lượng CSCĐ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm giáo dục, rèn luyện; từng bước trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt; đã lập nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ý kiến bạn đọc