Zena Stephens: Nữ cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của Texas

16:21 17/05/2018

Zena Stephens là một trong 2 nữ cảnh sát trưởng da màu của nước Mỹ. Cô cũng là nữ cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của bang Texas. Chính cô đã truyền niềm cảm hứng cho nhiều bạn trẻ da màu khác phấn đấu vươn lên trong lòng xã hội Mỹ.

Ý kiến bạn đọc