Trung úy Nguyễn Văn An, Trại giam số 6 (Tổng cục VIII – Bộ Công an):

Đem yêu thương để gieo niềm tin hướng thiện cho phạm nhân

09:05 23/03/2015

Làm cán bộ quản giáo, trực tiếp quản lý, giáo dục và cảm hóa những phạm nhân đã từng có quá khứ lầm lỡ, trong đó không ít phạm nhân nhiều tiền án, tiền sự, được bóc tách và chuyển từ nhiều trại giam trong cả nước đến, bằng tình thương thực sự, anh đã tự tìm ra cho mình cách giáo dục, tiếp cận hợp lý, thấm đẫm tình người. Qua đó, giúp những phận đời lầm lỡ sớm nhận ra sai lầm của bản thân để tu tâm cải tạo tốt, mong sớm về lại với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc