Số phận của điệp viên Liên Xô Klaus Fuchs

17:33 20/06/2010

Một điệp viên với một cuộc sống không bình thường. Có rất nhiều mối nghi ngờ trong công việc của hắn. Sau khi điều tra, những bí mật của điệp viên đã bị bại lộ.

Ý kiến bạn đọc