Xã hội thông tin và video clip gây sốc:

Xoáy vực của truyền thông

20:29 21/12/2010

Truyền thông ào ạt ăn theo video clip gây sốc trên mạng internet, từ đó kết luận một cách tiêu cực về đạo đức xã hội. Nhưng có thực sự công bằng khi dựa vào hiện tượng mạng để phán xét một xu hướng mang tầm quảng đại? Một cách nhìn khách quan và hoàn toàn mới của CSTC.

Ý kiến bạn đọc