Bê bối trong ngành giáo dục Campuchia:

Bệnh thành tích và tham nhũng

13:30 03/09/2014

Bộ Giáo dục Campuchia đang tích thực hiện cải cách, đổi mới nhằm mục đích phòng chống nạn tham nhũng, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trung học, đại học tạo nguồn tri thức trẻ giúp xây dựng và phát triển đất nước.

Ý kiến bạn đọc