Khi “thánh nổ” đã bẫy tình còn “đòi tiền” nạn nhân

12:01 04/01/2015

Thầy Bảy đã ngoài 60, “nguồn thu” chính của thầy là hành nghề mê tín dị đoan, nhưng thầy lại rất thích xài gái đẹp và vơ vét tiền của nạn nhân. Chiêu bẫy tình của thầy cũng thuộc vào hàng độc, lạ: Chữa bệnh vào các đêm trăng rằm và tại nhà nghỉ, phòng trọ, rồi tống tiền chính “con bệnh” của thầy.

Ý kiến bạn đọc