Ma… già

11:00 06/01/2015

Nghe thày Tôn nói mà kinh. Cả nhà ai nấy đều sợ run. Bởi lẽ, mọi thứ chôn theo cậu Hưng thì chỉ có tay bà Lý sắp xếp. Ấy thế mà hồn về nhập vào thày Tôn cứ nói vanh vách như oán, như hờn.

Ý kiến bạn đọc