Những hành xử đang không cho nhau cái quyền làm người

14:38 28/10/2013

Gần tháng nay, NGƯỜI RỪNG đã thành từ khóa trên báo chí cả nước. Câu chuyện về hai cha con sống biệt lập khỏi thế giới loài người suốt 40 năm như một cơn sốt lạ giúp người ta quên đi những khó khăn của một năm kinh tế buồn, một thứ khuây khoả tạm thời. Rồi chuyện ấy cũng sẽ nguội dần thôi, nhưng không phải nó không để lại cho chúng ta điều phải nghĩ.

Ý kiến bạn đọc