Phát hiện tiền bẩn trong ngân hàng nhờ tội phạm

14:00 21/04/2015

Chính quyền Mỹ đang áp dụng một chiến lược mới để trừng phạt những ngân hàng không có biện pháp ngăn ngừa nạn rửa tiền. Họ thẩm vấn một cách có hệ thống nhiều tội phạm, nhờ đó theo dõi được nguồn gốc các luồng tiền đen.

Ý kiến bạn đọc