Trấn lột

09:00 21/05/2015

Tất cả hau háu nhìn ông giám đốc công ty đếm từng tờ 500 ngàn một. Cả thảy mỗi phong bì là 5 triệu đồng cho 5 cửa để rút lại bài báo, rỡ khỏi bản in là coi như thoát nạn. Ông giám đốc vui vẻ đưa cho mỗi cô nhà báo một phong bì 5 triệu đồng. Cả bốn cô cùng lúc đón nhận phong bì từ tay ông giám đốc thì bất ngờ cánh cửa mở tung.

Ý kiến bạn đọc