Anh em nhà họ Quách làm rạng danh bộ môn điền kinh Việt Nam

15:28 29/04/2020

Trong thế giới thể thao, chuyện một nhà có hai anh em cùng thi đấu không có gì lạ nhưng nếu cả hai người đều thành công như Quách Công Lịch và Quách Thị Lan thì thực sự rất hiếm.

Ý kiến bạn đọc