Biên đạo múa, NSƯT Trần Ly Ly: Tôn sùng tính cốt lõi

09:28 29/12/2016

Nhìn ngoài, biên đạo múa Trần Ly Ly nhỏ bé hơn so với trên truyền hình. Nhưng vẫn là cá tính mạnh mẽ, gai góc, đầy lửa ấy khi cuộc nói chuyện "chạm" đến quan điểm, tư duy làm nghề.

Ý kiến bạn đọc