Bóng đá Iran: Cuộc chiến giành lại nữ quyền

14:31 13/03/2014

Bóng đá không chỉ làm thay đổi đời sống mà có thể làm thay đổi cả xã hội. Suốt một thời gian dài, phụ nữ Iran bị đẩy ra xa khỏi sân bóng, họ chỉ cố gắng thể hiện đam mê của mình một cách kín đáo. Hoặc cùng lắm là cố tình vứt bỏ mọi quy tắc, luật lệ, sự cấm đoán của xã hội để lao vào những đám đông ăn mừng chiến thắng. Nhưng vào một ngày, sự cấm đoán đó biến mất, như một điều kì diệu…

Ý kiến bạn đọc