Ca khúc Việt thời hội nhập

11:26 27/10/2015

Thời đại bây giờ, nghe nhạc cũng phải biết cách nghe. Lời nhạc phải có một chút tiếng Việt, tiếng Anh đá nhau. Ca sĩ phải biết hát tiếng Đông tiếng Tây. Có như thế, mới là nghệ sỹ thời hội nhập. Chưa biết tiếng nước nào đá tiếng nước nào, hội nhập ra làm sao. Nhưng cũng không quan trọng đâu mà. Nghe vui tai là chính! Sau một thời gian hội nhập, ngôn ngữ - một trong những căn cước văn hóa căn cốt, kiến tạo nên bản sắc dân tộc đã và đang bị "mài mòn", "xâm thực" bởi những thứ ngôn ngữ ngoại lai.

Ý kiến bạn đọc