Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016

Cơ hội nào cho phim Việt?

16:03 08/11/2016

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016 (HANIFF) đã kết thúc và phim Việt một lần nữa lại vắng tên trong các giải thưởng danh giá nhất của liên hoan này. Đó cũng là thực tế cho các nhà làm phim nhìn lại thực trạng nền điện ảnh nước nhà.

Ý kiến bạn đọc