Coi thường khán giả - tử lộ của nghệ sĩ

10:41 02/04/2017

Coi thường khán giả bao giờ cũng là tử lộ của người nghệ sĩ. Một chút khinh suất, người nghệ sĩ có thể sẽ phải trả giá.

Ý kiến bạn đọc