Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

07:45 23/11/2020

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.

Ý kiến bạn đọc