Từ khoảng trống thủ lĩnh của BĐVN:

Đi tìm đôi cánh, để bay lên trời...!?

14:22 04/04/2013

Dấu hỏi thủ lĩnh đang là một dấu hỏi nhức nhối, thậm chí là dấu hỏi mù mịt với nền bóng đá Việt Nam. Nhức nhối và mù mịt tới mức một chuyên gia bóng đá từng ví von rằng, bây giờ thì việc tìm một thủ lĩnh đủ tầm cũng giống với việc đi tìm đôi cánh, bay lên trời vậy…

Ý kiến bạn đọc