Điền kinh Việt Nam hướng tới Olympic 2021: Đường dài còn lắm gian truân

10:20 05/10/2020

Dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến thời gian tổ chức của Olympic 2020 mà nó còn kéo theo hệ lụy là những kết quả tích lũy để đánh giá các VĐV đạt chuẩn tham dự thế vận hội cũng phải thay đổi. Vô hình trung, điền kinh Việt Nam cũng bị liên đới, mà phần nhiều trong đó là ảnh hưởng không mấy “dễ chịu”.

Ý kiến bạn đọc