Catalan đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha:

Điều gì sẽ xảy ra với Barca?

15:11 06/10/2017

Chủ nghĩa dân túy đã tạo ra một động cơ “hợp lý” để Catalan tuyên bố ly khai. Tuy nhiên, ngay sau khi Catalan trở thành một thể chế nhà nước độc lập hoàn toàn, một thực thể khác trong lòng cộng đồng khu tự trị, là Barca, đang đối mặt với tương lai bất ổn.

Ý kiến bạn đọc