Đừng để di sản văn hóa nhân loại trở thành công cụ mê tín dị đoan

14:05 12/12/2016

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào đêm 1-12 tại thành phố Addis Abada – Cộng hòa Dân chủ Liên bang Etiopia.

Ý kiến bạn đọc