Giải thưởng, danh hiệu cho nghệ sĩ ngày càng "giảm giá", vì đâu?

10:33 20/11/2019

Làm thế nào để động viên, khích lệ nghệ sĩ không ngừng lao động sáng tạo nghệ thuật mà không làm giảm giá trị của giải thưởng, danh hiệu đang là bài toán khó, đòi hỏi các nhà quản lý văn hóa có những giải pháp thấu lý đạt tình.

Ý kiến bạn đọc