Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng người nặng lòng với làng cổ

13:38 04/06/2020

Đề tài làng, làng quê, làng cổ không phải là đề tài phổ biến đối với các họa sĩ đương đại nhưng có một họa sĩ lại yêu làng, yêu làng cổ Cự Đà nơi mình hiện sinh sống (mặc dù anh không phải là dân gốc của làng Cự Đà) một cách tha thiết.

Ý kiến bạn đọc