Học ứng xử trước khi làm nghệ thuật

15:33 29/09/2015

Công chúng càng ngày càng thêm chứng kiến nhiều câu chuyện phát ngôn bừa bãi, vô lối, thiếu văn hóa của nghệ sĩ. Hết chuyện nữ nghệ sĩ nọ tố nữ nghệ sĩ kia giật chồng, cờ bạc, bằng thứ ngôn ngữ chợ búa hết mức, lại chuyện nam ca sĩ mới nổi được đàn anh nhắc nhở về chuyện ứng xử, nhảy lên mạng cục cằn tuyên bố, đại loại “không thích thì thôi, đừng quan tâm đến tôi”.

Ý kiến bạn đọc