Xã hội hóa các dự án nghệ thuật cộng đồng: Không chỉ trông cậy vào Mạnh Thường Quân

14:49 29/08/2016

Không chờ đợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhiều dự án nghệ thuật, chương trình giới thiệu văn hóa truyền thống đã ra đời bằng hình thức xã hội hóa.

Ý kiến bạn đọc