Không gian đối đãi nghệ thuật ở "Rạp chiếu phim nhỏ nhất thế gian"

11:10 28/12/2019

Nhỏ bé, tinh tế, nhưng lại là một không gian nghệ thuật đặc biệt do bàn tay của người yêu văn hóa tạo dựng. Những bộ phim xưa mà rất lâu rồi không còn ở đâu chiếu nữa, nay khán giả lại được xem ở Ơ kìa Cinema - "Rạp chiếu phim nhỏ nhất thế gian" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tại Hà Nội. Với nữ đạo diễn, đã là nghệ thuật thì cần một không gian đối đãi phù hợp.

Ý kiến bạn đọc