Lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện

11:56 03/12/2016

Một điểm chung của giới nghệ sĩ châu Âu - châu Á là hầu hết các nghệ sĩ lớn đều tự lập quỹ từ thiện. Suốt nhiều năm qua, những quỹ này đã quyên góp được rất nhiều tiền ủng hộ thiên tai, thảm họa. Tuy vậy, lùm xùm quanh các quỹ này cũng không ít.

Ý kiến bạn đọc