Nghệ sĩ trẻ viết tự truyện: Cần sự trải nghiệm

07:32 29/03/2018

Với nhiều nghệ sĩ, viết tự truyện là nhu cầu, nhưng để có một cuốn tự truyện hay, mang ý nghĩa giáo dục, lại đòi hỏi cả tài năng, bản lĩnh và kinh nghiệm sống của người nghệ sĩ.

Ý kiến bạn đọc