Nghịch lý bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể

14:03 26/12/2019

Tiến sĩ Frank Proschan khẳng định, UNESCO không vinh danh, công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Việc dùng từ “công nhận” di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể nhân loại gây ra sự hiểu nhầm...

Ý kiến bạn đọc