Chuyển động Arsenal

Người quan trọng thứ hai ở Emirates, anh là ai?

16:44 25/11/2017

Ở Arsenal tuần qua vừa xảy ra một biến động nhân sự lớn. Trưởng bộ phận tuyển trạch Steve Rowley chính thức rời CLB ông đã gắn bó suốt 35 năm và là 21 năm trên cương vị săn đầu người.

Ý kiến bạn đọc