Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần IX:

Những giọng nói khác biệt

09:09 26/09/2016

Khi nhắc đến thế hệ viết trẻ, có một số ý kiến cho rằng đây là một thế hệ viết - chưa - được - định hình. Nghĩa là họ mờ nhạt, là chưa có gì để… nói cả.

Ý kiến bạn đọc