Nuốt cả quả vẫn còn mùi

15:00 04/11/2015

Trong nghề ăn trộm thì có lẽ trộm văn - báo chí bây giờ hay dùng từ "đạo văn" - là dễ lộ nhất.

Ý kiến bạn đọc