Olympic Toyko 2020 giữa hai lằn ranh sức khỏe và kinh tế

03:55 25/03/2020

EURO 2020 ban đầu có kế hoạch tổ chức từ ngày 12/6 đã phải hoãn sang năm sau, báo hiệu ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch COVID-19 tới thể thao dù là trong tương lai 3 tháng tới.

Ý kiến bạn đọc