Phim lậu tràn lan

14:26 13/10/2015

Việc xử lý các trang mạng bước đầu sẽ nhằm cảnh báo các đối tượng khác khi thực hiện hành vi kinh doanh phim không có bản quyền và thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp không phép trên mạng Internet. Những việc làm trái phép này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp điện ảnh trong và ngoài nước vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề bản quyền, lợi nhuận của các đơn vị sản xuất, kinh doanh phim…

Ý kiến bạn đọc