Quản lý phim chiếu mạng: Kỳ vọng ở “cây roi” của Cục Điện ảnh?

12:21 01/09/2019

Vài năm trở lại đây, phim chiếu mạng (web drama) phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển này kéo theo hàng loạt vấn đề về nội dung, đòi hỏi phải có sự quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ của cơ quan chức năng. Đây là vấn đề được đặt ra cho Luật Điện ảnh sửa đổi tới đây.

Ý kiến bạn đọc