Sao Việt quá dễ dãi?

07:50 25/05/2017

Chuyện "sao" trẻ lớn tiếng xúc phạm và có những hành vi thiếu tôn trọng người đi trước trong nghề không phải là hiếm ở môi trường showbiz Việt.

Ý kiến bạn đọc