Cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam:

Số phận các đơn vị nghệ thuật nhà nước trong nền kinh tế thị trường

11:00 24/11/2017

Lịch sử muốn tiến lên, thì phải thay đổi. Nhưng các nghệ sĩ, làm gì thì làm, cố gắng đừng gieo vừng ra ngô. Hy vọng, sau cổ phần hóa, các nghệ sĩ Hãng Phim truyện Việt Nam sẽ không trở thành những người đi sản xuất vật liệu xây dựng, chỉ với mục đích có lương để sống.

Ý kiến bạn đọc