Thể thao Việt Nam 2020: Nhìn lại và hướng đến tương lai

11:06 30/12/2020

Bất chấp phần lớn sự kiện chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thể thao Việt Nam trong năm vừa qua vẫn đạt được một số thành tựu ấn tượng.

Ý kiến bạn đọc